Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych

Strona główna Mapa strony
ang pl
 • Program realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska na: SE Kielce, SE Ostrowiec, SE Rzeszów, SE Aniołów, SE Bieruń, SE Dobrzeń, SE Katowice, SE Tarnów, SE Wrzosowa.
 • Modernizacja RS 15 kV Łańcut.
 • Malowanie słupów linii 110 kV relacji: Białobrzegi - Mogielnica, Radzice - Opoczno, Starachowice - PG2, Końskie Polmo - Końskie Stary Młyn, Morawica - Chmielnik, Radkowice - Małogoszcz.
 • Przebudowa i budowa linii napowietrznych: 220 kV Skawina - Klikowa, Skawina - Wanda, 110 kV Korabniki - Lubocza, 110 kV Bieżanów - Płaszów, 110 kV Niepołomice - Wieliczka Kurów, 110 kV Niepołomice - Kurów.
 • Przebudowa linii 220 kV Joachimów - Rogowiec 1 w przęśle 102-103.
 • Dostosowanie linii 110 kV do przewodów wysokotemperaturowych.
 • Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Kielce Piaski - Występa.
 • Budowa stacji 110/15 kV Zaczernie.
 • Budowa linii 110 kV do GPZ Rzeszów Zaczernie.
 • Modernizacja elewacji oraz wymiana okien Budynku Administracyjnego Centrali RZE Dystrybucja Sp. z o.o. w Rzeszowie.
 • Zabudowa przewodu OPGW na linii 110 kV Rybitwy - Bieżanów.
 • Termomodernizacja budynku przekaźnikowi R750 kV w SE 750/400/110 kV Rzeszów.
 • Przystosowanie ogrodzeń stacji elektroenergetycznych do montażu systemów ochrony technicznej: SE 400/110 kV Tucznawa i 220/110 kV Rokitnica.
 • Budowa stacji 110/15 kV Zabłocie w Żywcu.
 • Modernizacja stacji 110/15 i 15/30 kV Łańcut.
 • Roboty budowlane polegające na wykonaniu łącza światłowodowego relacji GPZ Hajduki - GPZ Ścinawa - GPZ Ceglana - GPZ Koźle.
 • Remont wielotorowych linii elektroenergetycznych 110 kV S-147/S-148/S-148a relacji Klecina - Hutmen - Wrocław Zachód w zakresie: wymiany izolacji wraz z osprzętem oraz wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji linii wraz z fundamentami.
 • Budowa traktu światłowodowego z wykorzystaniem linii 110 kV relacji Zamość - Tomaszów.
 • Wykonanie fundamentu transformatora T2 - 110/15 kV i fundamentów stanowisk potrzeb własnych w stacji 110/30 kV Machów.
 • Wykonanie zasilania betoniarni w Rzeszowie obok oczyszczalni ścieków.
 • Przebudowa linii 220 kV Kozienice - Piaseczno - Mory (Członek Konsorcjum).
 • Remont w zakresie malowania konstrukcji wsporczych linii 110 kV relacji: Kędzierz - Pustków, Nowotki - Ponar, Klikowa - Ładna, Latoszyn - Ropczyce, Ładna - Latoszyn.
 • Wycinka zadrzewienia w pasie technologicznym linii 220 kV Połaniec - Chmielów I.
 • Budowa traktu światłowodowego relacji GPZ Zakrzów - GPZ Harcerska w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji techniczno - prawnej.
 • Budowa traktu światłowodowego relacji GPZ Grodzicka - GPZ Światowida w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji techniczno - prawnej.
 • Budowa łącza światłowodowego relacji GPZ Koźle - złącze na sł. nr 69a przy GPZ Strzelce Piastów wraz z opracowaniem dokumentacji techniczno - prawnej.
 • Budowa traktu światłowodowego Munina - Lubaczów.
 • Prace remontowe w stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Dobrzeń.
 • Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji słupów i fundamentów oraz montaż nowych tablic na liniach 110 kV Zamość - Tomaszów od sł. nr 8 do 126 i 110 kV Tomaszów Południe - Tomaszów Północ od słupa nr 1 do 22, 110 kV Przeworsk - Przemyśl.
 • Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wysokich R 220 kV w SE Chmielów.
 • Wykonanie prac remontowych na linii elektroenergetycznej 220 kV Katowice - Kopanina i Halemba - Kopanina.
 • Modernizacja linii napowietrznej 220 kV Kielce - Radkowice.
 • Modernizacja linii napowietrznej 220 kV Połaniec - Chmielów II.
 • Naprawa i konserwacja fundamentów słupów na linii 110 kV relacji Jaworzno II - Szyb Kościuszko.
 • Wykonanie prac remontowych na dwutorowym odcinku linii elektroenergetycznej 220 kV Pabianice - Rogowiec tor 1 i 2.
 • Wykonanie prac remontowych na odcinkach linii elektroenergetycznych 400 kV Miłosna - Płock, Mościska - Rogowiec, Rogowiec - Płock.
 • Naprawa fundamentów oraz zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji słupów linii 110 kV Cieśle - Bukowno.
 • Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji oraz naprawa fundamentów rozdzielni 110 kV stacji 110/20/6 kV Olkusz, 110/30/6 kV Wodna i 110/30/6 kV Juliusz.
 • Malowanie słupów linii 110 kV relacji: Zgierz - Rudunki - Stryków, Zgierz - Boruta, Pabianice - Polfa.
 • Wymiana awaryjnej izolacji na liniach 110 kV relacji: Jaworzno I - Jeleń, Jaworzno I - Szyb Kościuszko, Jaworzno II - Sobieski, Jaworzno II - Szyb Kościuszko.
 • Roboty budowlano-montażowe związane z przebudową linii napowietrznej 400 kV Kielce - Połaniec oraz 220 kV Kielce - Łośnice w przęsłach krzyżujących się z budowaną obwodnicą miejscowości Małogoszcz, łączącej drogę wojewódzką Nr 762- ul. Chęcińska w Małogoszczu z drogą wojewódzką nr 728 w Mieronicach.
 • Wymiana izolacji na obostrzeniach 2 i 3 stopnia na linii 400 kV Tucznawa - Tarnów, Tucznawa - Rzeszów ST. Nr 590, 589, 588, 588A, 578, 586, 585, 584.
 • Remont linii 110 kV Olkusz - Klucze.
 • Wycinka zadrzewienia w pasie technologicznym linii 400 kV Połaniec - Rzeszów.
 • Wykonanie fundamentu nr 37 na linii 110 kV Niegłowice - Nowy Żmigród.
projekt i wykonanie: OPTeam S.A.