Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych

Strona główna Mapa strony
ang pl
 • Zaprojektowanie i budowa traktu światłowodowego OPGW relacji: Leżajsk Siedlanka - Sarzyna - ENS - Rudnik.
 • Zaprojektowanie i budowa traktu światłowodowego OPGW relacji: Mielec - Chmielów.
 • Modernizacja stanowisk transformatorów mocy 110/15 kV i stanowisk potrzeb własnych 15/0,4 kV w stacji 110/15 kV Ożarów.
 • Kompleksowe prace wycinkowe w pasie linii 220 kV Połaniec - Radkowice.
 • Modernizacja elewacji Budynku Technicznego i Budynku Obsługi Odbiorców wraz z przewiązką łączącą te budynki przy ul. 8 Marca 6 w Rzeszowie.
 • Budowa stacji elektroenergetycznej 110/20 kV Zawiszów przy ul. T. Dąbka w Świdnicy wraz z wykonaniem projektów wykonawczych oraz dokumentacji eksploatacyjnej stacji.
 • Budowa dwutorowej linii 110 kV do stacji 110/15 kV Rońsko.
 • Prace remontowe w stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Gdańsk Błonia.
 • Zaprojektowanie i budowa traktu światłowodowego OPGW relacji GPZ Staszów - GPZ Grzybów.
 • Kompleksowe prace wycinkowe w pasie linii 400 kV Rzeszów - Tarnów/Tucznawa.
 • Wymiana izolatorów w linii elektroenergetycznej 110 kV ECB - Wasilków.
 • Malowanie słupów linii 110 kV: odgałęzienie do GPZ Skarżysko Północ od linii Bór - Szydłowiec, Kozienice - Garwolin - Stoczek Ł., Różki - Chronówek, EC Kielce - Niewachlów, Kije - Pińczów, Kielce Północ - Kielce Wschód.
 • Budowa traktu światłowodowego na liniach 110 kV: Zamość - Hrubieszów, Hrubieszów Płd. - Hrubieszów.
 • Wymiana przewodu odgromowego na przewód OPGW w istniejących liniach energetycznych 110 kV w relacji: GPZ Radom Południe - GPZ Pionki Pronit - GPZ Pionki - GPZ Kozienice Miasto - Stacja Kozienice Elektrownia - GPZ Dobieszyn, Stacja Rożki - GPZ Chronówek - GPZ Przysucha.
 • Przebudowa linii WN 110 kV Obwodnica Białej Podlaskiej Droga Krajowa nr 2.
 • Budowa traktu światłowodowego na liniach 110 kV: Mokre - Zamość Janowice - Zamość.
 • Budowa traktu światłowodowego OPGW relacji: Osiek - Klimontów - Opatów.
 • Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji słupów i fundamentów oraz montaż nowych tablic na liniach 110 kV relacji: Mokre - Krasnystaw od słupa nr 1 do słupa nr 51 włącznie, Mokre - Zamość Janowice, Zamość Janowice - Zamość Majdan od słupa nr 1 do słupa nr 20 włącznie, Mokre - Żółkiewka od słupa nr 1 do słupa nr 61 włącznie.
 • Prace remontowe na linii elektroenergetycznej 220 kV Kozienice-Rożki I i II.
 • Remont linii 220 kV relacji Skawina - Klikowa, Skawina - Wanda, Wanda - Lubocza, Siersza - Klikowa na odcinku SE Skawina - SE Wanda - stanowisko nr 73.
 • Stacja 110/15 kV GPZ Zabłocie wykonanie demontażu, montażu i awaryjne odtworzenie uszkodzonych szaf rozdzielni potrzeb własnych prądu przemiennego.
 • Kompleksowe prace wycinkowe w pasie linii 220 kV Kielce-Radkowice.
 • Kompleksowe prace wycinkowe w pasie linii 750 kV Rzeszów-Chmielnicka w przęsłach nr 151-153.
 • Wymiana izolatorów na liniach 110 kV nr 1 i 2 relacji GPZ Przemyśl Fort do st. 110/15 kV M1 Medyka.
 • Wymiana awaryjnej izolacji na linii 110 kV relacji: Tucznawa- SP2 -tor 1 i 2.
 • Stacja 110/15 kV GPZ Zabłocie wymiana kabli do szaf rozdzielni potrzeb własnych prądu przemiennego oraz remont pomieszczenia stacji i odtworzenie instalacji oświetleniowej.
 • Naprawa głównych kanałów kablowych w rozdzielni 220 kV oraz transformatora AT1 R 220 kV SE Połaniec.
 • Przebudowa układów pomiaru energii elektrycznej w celu dostosowania do potrzeb TPA dla budynku PKO BP S.A. w Rzeszowie.
projekt i wykonanie: OPTeam S.A.