Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych

Strona główna Mapa strony
ang pl

Jednym z priorytetowych celów Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o. o. jest ochrona i kształtowanie środowiska,
w którym żyjemy.


Pragniemy w decyzjach dotyczących produkcji wyrobów i rozwoju przedsiębiorstwa dążyć do minimalizacji niekorzystnych efektów ekologicznych.
Będziemy to osiągać realizując zalecenia normy PN-EN ISO 14001:2004,
a w szczególności:

  • Zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi, wszelkimi wewnętrznymi i zewnętrznymi przepisami, i zarządzeniami dotyczącymi ochrony środowiska.
  • Wyznaczając odpowiednie środki, strukturę organizacyjną i odpowiedzialność pracowników w zakresie systemu zarządzania środowiskiem.
iso_14001_2004_07_2014_200
  • Opracowując cele, zadania i program działalności Spółki w zakresie ochrony środowiska i dokumentując je.
  • Dokonując przeglądów opracowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz ciągle planując i realizując odpowiednie działania korygujące i zapobiegawcze, dążyć do ciągłej poprawy w zakresie zarządzania środowiskowego.
  • Wytwarzając wyroby i świadcząc usługi przyjazne dla środowiska.
  • Preferując kooperantów i dostawców proponujących wyroby i usługi przyjazne i bezpieczne dla środowiska.
  • Promując świadomość i postawy prośrodowiskowe załogi poprzez szkolenia w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskiem.
  • Informując lokalną społeczność o zakresie działań ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. na rzecz środowiska.
Nasza polityka środowiskowa jest zobowiązaniem całej załogi do ciągłej weryfikacji działań związanych z ekologią.
projekt i wykonanie: OPTeam S.A.