Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych

Strona główna Mapa strony
ang pl
Kluczowym elementem większości aktualnie realizowanych zadań inwestycyjnych, są sprawy formalno-prawne. Ze względu na zakres i złożoność spraw formalno-prawnych, zachodzi konieczność powierzenia ich realizacji wysoce wykwalifikowanej, dynamicznej i operatywnej kadrze, jaką bez wątpienia zatrudnia nasza firma. Osoby te oprócz stosowania wiedzy
z zakresu prawa i administracji wykorzystują również nierzadko w swej pracy elementy psychologii i socjologii, co prowadzi do uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń.
Oferowane usługi w tym zakresie obejmują:
  • pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele inwestycji liniowych;
  • pozyskanie w trybie administracyjnym prawa do dysponowania nieruchomością na cele inwestycji liniowych;
  • uzyskanie decyzji środowiskowych;
  • wprowadzenie inwestycji do MPZP lub uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  • opracowanie treści umów cywilno-prawnych, treści aktów notarialnych ustanowienia służebności przesyłu;
  • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

projekt i wykonanie: OPTeam S.A.