Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych

Strona główna Mapa strony
ang pl

  • Rozbudowa rozdzielni 110kV stacji elektroenergetycznej 400/110kV Słupsk Wierzbięcino o pola nr 9 i 10.
  • Realizacja "pod klucz" wyprowadzenia mocy z bloku 858 MW PGE Elektrowni Bełchatów S.A. do stacji Trębaczew.
  • Budowa dwutorowej linii 400kV Kromolice - Pątnów po trasie linii 220kV Plewiska - Konin.
  • Modernizacja stacji elektroenergetycznej 400/220kV Połaniec Etap I.
  • Dostosowanie linii 110kV Bircza-Przemyśl do zwiększonej obciążalności (+80*C) - projekt budowlany i realizacja prac.
  • Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Krasne.
  • Przebudowa pól rozdzielni 110kV w stacji 110/30/15kV Besko, nawiązanie do istniejącej linii 110kV Besko-Rzepedź oraz wstawienie słupa odporowo rozgałęźnego.
  • Przebudowa rozdzielni 15kV w SE 110/15kV Lublin Czuby.
projekt i wykonanie: OPTeam S.A.